Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

connecting people, asylkoordination österreich

1070 Wien, Burggasse 81

Phone: 01-532 12 91-14

E-mail: office@connectingpeople.at

Website:

Description

ehrenamtliche Patenschaften für unbegleitete minderjährige und junge erwachsene Flüchtlinge, Aufbau einer längerfristigen stabilen Beziehung, Begleitung
Zeitlicher Aufwand: ein Treffen, 2 bis 3 Stunden die Woche, über einen Zeitraum von 2 Jahren.
Topics
Refugees
Voluntary work
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at