Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Charity Fonds der österr. Harley-Davidson® Händler und HOG Chapter, für muskelkranke Kinder

2345 Brunn/Gebirge, Liebermannstrasse A01118/111 [Postadresse]
1230 Wien, Triester Straße 260 - 262 [Vereinsadresse]

E-mail: office@harley-charity-tour.at

Website:

Description

Unterstützung von muskelkranken, behinderten und bedürftigen Menschen, insbesondere Kindern in Österreich
Topics
Sick children
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at