Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

LEBENSLUST - Die Erlebnismesse für aktive Senior/Innen

Website:

Description

19.-22.10.2022
Eintritt frei
Topics
Senior Citizens' Fairs
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at