Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Streetwork Hietzing - Verein Rettet das Kind, Jugendberatung und Straßensozialarbeit mit jungen Menschen im 13. Bezirk

Mobile phone: 0699 / 15 85 77 82

E-mail: streetwork.hietzing@rdk-wien.at

Website:

Business Hours

Journaldienst Donnerstag 15-17 Uhr
Beratung nach Vereinbarung
Offener Betrieb/Club: in den Wintermonaten (November bis März) und außerhalb von Corona: Dienstag und Donnerstag 17-20 Uhr

Description

Zielgruppe: junge Menschen (12-24 Jahre)
Topics
Streetwork with young persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at