Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Gedächtnistraining in den Nachbarschaftszentren - Wiener Hilfswerk, Verein

Website:

Description

in allen Nachbarschaftszentren

Topics
Memory training
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at