Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

TRANS*FAMILY - Selbsthilfegruppe für PartnerInnen sowie Eltern und Angehörige von transidenten Personen

1060 Wien, Windmühlgasse 15/1/7 [Beratungsstelle Courage]

Phone: 01-585 69 66

E-mail: info@courage-beratung.at

E-mail: m.sabin@courage-beratung.at

Website:

Business Hours

Treffen einmal monatlich Donnerstag 19-21 Uhr (Termine siehe Webseite)
Topics
Partnership self-help
Sexuality self-help
Transgender self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at