Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

SHG Nierenkrebs

Phone: 01-979 76 86

E-mail: j.r.bauer@aon.at

Description

Kontaktperson: Rosalia Bauer
Topics
Cancer diseases self-help
Kidney diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at