Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

ACA - Adult Children of alcoholic and dysfunctional families - Erwachsene Kinder von zerrütteten Familien

E-mail: margo.wannie@gmail.com

E-mail: pameliapamelia@hotmail.com (Pam)

Website:

Description

Treffen siehe Webseite
Topics
Alcohol addiction self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at