Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Freizeitpädagogische Betreuung für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, Wiener Kinderfreunde

Phone: 01-401 25-20 100 (Sabine Raab)

E-mail: sabine.raab@wien.kinderfreunde.at

Website:

Description

Abwechslungsreiche Angebote für Ferien und Freizeit (Tagesbetreuung, Aufenthalte mit Übernachtung, Aktionssamstage).
Anmeldung erforderlich.
Topics
Leisure time offers for persons with disabilities
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at