Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Gesundheitsberatung in den Nachbarschaftszentren - Wiener Hilfswerk, Verein

Website:

Description

in allen Nachbarschaftszentren
Beratung im Bereich Gesundheitsvorsorge, Unterstützung bei Ernährungsfragen, Informationen zu Themen wie Diabetes, Bluthochdruck, Cholesterin…, Vermittlung zu FachärztInnen, Alltagstipps

Topics
Health promotion
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at