Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

zz Obdach Gänsbachergasse 5, HG 5, Schwerpunkt LGBTIQ+ - Obdach Wien gemeinnützige GmbH [Not public]

Website:

Description

Wintermaßnahme 02.11.21 bis 02.05.22: Zuweisung über P7-Wiener Service für Wohnungslose, über Sozial und Rückkehrberatung bzw. über Tageszentren.

Topics
Records archives
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at