Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Haustiere in Einrichtungen für wohnungslose Menschen

Notquartiere: in einigen Einrichtungen können Hunde mitgenommen werden (Platzkontingent, meist lange Wartezeiten). Information und Zuweisung über P7 - Service für wohnungslose Menschen.
Übergangs- und Dauerwohnen: Information, in welchen Häusern Tiere mitgebracht werden können, durch das Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe

Topics
Pets
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at