Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Saferinternet.at, c/o ÖIAT (Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation)

E-mail: office@saferinternet.at

Website:

Business Hours

E-Mail-Beantwortung innerhalb von 48 Stunden

Description

Unterstützung von InternetnutzerInnen bei der sicheren und verantwortungsvollen Nutzung des Internet
Topics
Consumer protection
Internet security
PR material
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at