Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Menschen mit Demenzerkrankung werden in allen Wohn- und Pflegeeinrichtungen betreut. Spezielle Angebote siehe unten.

Topics
Accommodation for persons suffering from dementia
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at