Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Samariterbund Therapiebegleithunde, ein Projekt des Samariterbunds Favoriten

Phone: 01-606 01 03

Mobile phone: 0676-83146-8000 (Bereichsleitung Besuchshunde)

E-mail: obmann@samariter-favoriten.at

E-mail: office@samariter-favoriten.at

Website:

Description

Besuche mit tiergesstützter Aktivität.
Es werden Kindertagesheime und Schulen, Behinderten-, Pflege- und Altenheime, Krankenhäuser und Sozialstationen besucht.

Topics
Animal-assisted therapy
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at