Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

MA 63 - Gewerberecht, Datenschutz und Personenstand

Phone: 01-4000-97 097, 97 117

E-mail: post@ma63.wien.gv.at

Website:

Description

Ausstellung Geburts- und Sterbeurkunden, Eheschließung, Begründung einer eingetragenen Partnerschaft und Serviceleistungen rund um das Gewerberecht
Topics
Registry office
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at