Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Jugend am Werk Arbeitsassistenz

1020 Wien, Obere Donaustraße 21/3, 1. Stock

Phone: 01-271 44 57-38

Fax: 01-271 44 57-10

E-mail: arbeitsassistenz@jaw.at

Website:

Description

Unterstützung von Menschen mit körperlicher, geistiger, psychischer oder mehrfacher Beeinträchtigung beim Erlangen und Erhalten eines Ausbildungsplatzes oder eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatzes
Altersgrenze: 24 Jahre
Topics
Physical disability
Vocational integration for mentally ill persons
Vocational integration for persons with disabilities
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at