Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Eltern–Selbsthilfegruppe Österreichische Autistenhilfe

1010 Wien, Eßlinggasse 17 [B������������������������������������������������������ro ������������������������������������������������������sterreichische Autistenhilfe]

Phone: 01-533 96 66-0 (Karin Panic)

E-mail: anita.pasalic@autistenhilfe.at

E-mail: karin.panic@autistenhilfe.at

Website:

Business Hours

Gruppentreffen einmal monatlich

Description

Kontaktpersonen: Karin Panic und Anita Pasalic
Topics
Autism
Parents self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at