Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Österreichischer Berufsverband der MusiktherapeutInnen (ÖBM)

Mobile phone: 0699 / 10 654 741

E-mail: info@oebm.org

Website:

Business Hours

Dienstag und Freitag 9-11Uhr (persönliche Gespräche nach Voranmeldung)
Topics
Music therapy
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at