Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bestattung ETÜKOGLU , Kadir Etükoglu GmbH

Phone: 01-789 50 83

Mobile phone: 0699 / 128 153 03

Fax: 01-789 50 83-30

E-mail: bestattung@etuekoglu.at

E-mail: office@etuekoglu.at

Website:

Business Hours

Telefonische Erreichbarkeit: 0-24 Uhr
Öffnungszeiten:
Montag-Donnerstag 8-16 Uhr
Freitag 8-12 und 14-16 Uhr
Topics
Funeral
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at