Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bestattung Walter E.U.

Mobile phone: 0660 / 123 42 58 (rund um die Uhr)

E-mail: office@bestattung-walter.co.at

Website:

Business Hours

0-24 Uhr

Description

Im Todesfall Abholung von zu Hause innerhalb von 2 Stunden ab Verständigung in Wien und Wien Umgebung.
Beratung für Vorsorge und fixierung der Beerdigungswünsche zu Lebzeiten (auch Hausbesuche möglich)

Topics
Funeral
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at