Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV)

1100 Wien, Schleiergasse 18

Phone: 05 77 0 77-0

Fax: 05 77 0 77-1186

E-mail: kfv@kfv.at

Website:

Description

Unfallverhütung, Förderung der Sicherheit im Verkehr und in sonstigen Bereichen des täglichen Lebens
Topics
Road safety
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at