Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bestattung AHIMMEL

Phone: 01-945 39 35

Mobile phone: 0664 / 174 39 46

Mobile phone: 0664 / 235 64 97

Fax: 01-945 39 35

E-mail: info@bestattung-himmel.at

Website:

Business Hours

0-24 Uhr
Topics
Funeral
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at