Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Zentrum für Psychotherapie und Psychosomatik, 1. Psychiatrische Abteilung, Klinik Penzing

Phone: 01-910 60-20 225 (Anmeldung)

Fax: 01-910 60-20 109

E-mail: kpe.ps1@gesundheitsverbund.at

Website:

Business Hours

Telefonische Anmeldung: Montag-Freitag 8-12 Uhr

Description

Psychotherapie-Station (Pavillon 2) und Psychotherapeutische Tagesklinik (Pavillon 20/3)
Behandlungsdauer: 6-12 Wochen

Topics
Psychosomatics
Psychotherapy
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at