Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Patientenverfügung

Website:

Description

Gültigkeit einer beachtlichen Patientenverfügung(ab 16.1.2019): 8 Jahre
Topics
Advanced health care directive
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at