Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

zz Europa Donna Austria, Verein [Not public]

1010 Wien, Eschenbachgasse 11 [c/o Treibhaus ]

Mobile phone: 0664 / 514 62 62

E-mail: mona@europadonna.at

Website:

Description

PatientInnnenorganisation zur Förderung der Vorsorge, Früh-Erkennung und Behandlung von Brustkrebs sowie der Forschungstätigkeit auf diesem Gebiet
Topics
Records archives
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at