Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Sommer- und Feriencamps, Wiener Jugendrotkreuz

Phone: 01-795 80-8202

E-mail: jrk@wrk.at

Website:

Description

Tagescamp "Ferien in Wien" für Kinder mit besonderen Bedürfnissen
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen im Alter von 7 bis 18 Jahren (Voraussetzung: Schulbesuch in Wien)
Topics
Holidays for persons with disabilities
Holidays for young persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at