Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Diätferien für übergewichtige Kinder (8-14 Jahre), Österreichisches Jugendrotkreuz-Landesleitung Kärnten

Phone: 05 09 144-1093

E-mail: jugendrotkreuz@k.roteskreuz.at

Website:

Topics
Diet Counselling
Holidays for young persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at