Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: "Ihr Kind ist krank", Ärztekammer für Wien

Website:

Description

Information über ärztliche Versorgung von Kindern, auch in der Nacht sowie an Wochenenden und Feiertagen
Topics
Doctor
Emergency medical service
Sick children
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at