Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

migrants care - Beratung und Information sowie Vorqualifizierung für Pflege- und Betreuungsberufe

1100 Wien, Kempelengasse 1/4. Stock [CarBiz - Caritas Bildungszentrum ]

Mobile phone: 0664 / 88 79 88 24

E-mail: migrants.care@caritas-wien.at

Website:

Business Hours

Beratung nach telefonischer Terminvereinbarung

Description

Informationen und Kurse für Migrantinnen und Migranten, die Pflege- und Betreuungsberufe ergreifen möchten.
ein Projekt der BAG-Träger Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe.
Topics
Language courses
Migration
Nursing professions
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at