Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kinderfachärztliche Notdienst-Ordination, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, AKH, in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesundheitskasse

Phone: 01-790 11

Mobile phone: 0664 / 969 75 04 (Während der Ordinationszeit)

E-mail: office@141wien.at

Business Hours

Auf Grund der Pandemie
>Kindernotdienst und Covid-Triage im Container vor dem Eingang
der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, AKH,
täglich rund um die Uhr.
Topics
Emergency medical service
Sick children
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at