Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bundesfinanzgericht

Phone: 05 02 50 577000

Fax: 05 02 50-5977000

E-mail: post.bfg@bfg.gv.at

Website:

Description

Zuständig bei Beschwerden gegen Bescheide eines Finanzamtes in Steuer-, Beihilfen- oder Finanzstrafsachen oder eines Zollamtes in Zoll- oder Finanzstrafsachen.
Beschwerde muss bei jenem Finanz- oder Zollamt eingebracht werden, das den Bescheid erlassen hat.

Topics
Courts of law
Tax office
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at