Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Verwaltungsgericht Wien

Phone: 01-4000-38500

Fax: 01-4000-99-38 529

E-mail: post@vgw.wien.gv.at

Website:

Description

Beschwerden sind grundsätzlich bei jener Behörde einzubringen, die den Bescheid erlassen hat (Ausnahmen bestehen, siehe Rechtsmittelbelehrung)

Topics
Courts of law
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at