Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bestattung ETL Franz

Mobile phone: 0650 / 503 6891

E-mail: franz.etl@gmx.at

Website:

Website:

Business Hours

0-24 Uhr
Topics
Funeral
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at