Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Evangelisches Pfarramt, Essensausgabe

1180 Wien, Martinstraße 23

Phone: 01-406 45 34

E-mail: pfarramt@lutherkirche.at

Website:

Business Hours

Montag, Mittwoch, Donnerstag 9-12 Uhr (ausgenommen Schulferien und Feiertage)

Description

Pro Person ein Gutschein für eine Jause wöchentlich, einzulösen bei einem Fleischhauer.
Keine Essensausgabe in der Pfarre.
Topics
Food aid
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at