Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Elisabethbrot, Franziskusspital Landstraße GmbH

1030 Wien, Ungargasse 3

Phone: 01-711 26 0

E-mail: elisabethbrot@die-elisabethinen.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 11-12.30 Uhr (Samstag, Sonntag und Feiertag geschlossen)

Description

Essen zum Mitnehmen
Topics
Food aid
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at