Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Pfarrzentrum Altsimmering, Essensausgabe

1110 Wien, Kobelgasse 13

Phone: 01-769 69 32

E-mail: pfarre@altsimmering.at

Website:

Business Hours

Dienstag 17.30-18.30 Uhr,
kein Betrieb in den Schulferien
Topics
Food aid
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at