Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Franziskanerkloster Wien, Essensausgabe

Phone: 01-512 45 78

Fax: 01-512 15 55

E-mail: wien@franziskaner.at

E-mail: y.matula@hotmail.de

Website:

Description

Jause für Menschen in Not: Montag-Samstag 9-11 Uhr
Suppenküche für Menschen in Not: Freitag 9-11 Uhr

Topics
Food aid
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at