Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: Trauerportal, Druckerei Lischkar & Co GmbH in Kooperation mit der Bestattung Wien

Website:

Description

Online-Kondolenzbuch, private Gedenkseiten
Datenbank aller Verstorbenen, die nach dem 1.10.2013 verstorben sind und von der Bestattung Wien beerdigt wurden

Topics
Grief
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at