Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Befristete Aufnahme in einem privaten Wohn- und Pflegeheim ohne Förderung

Website:

Website:

Website:

Website:

Topics
Nursing beds temporary
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at