Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Pensionisten-Wohnhaus, Tarife 2020 - Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

Website:

Description

In den Häusern Rosenberg, Döbling und Liebhartstal gelten unterschiedliche Tarife.

Mindestfreibetrag ("Taschengeld") aus dem Einkommen: € 132,82
Freibetrag aus dem Pflegegeld (unabhängig von Stufe): € 46,-

Topics
Residences for older persons
Standard rates of social welfare 2020
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at