Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Beratung und Cafe für Mädchen und Frauen - Verein „JUVIVO – Es lebe die Jugend!“

1210 Wien, Dunantgasse 15/10, R-2

Mobile phone: 0660 / 588 48 21

E-mail: 21@juvivo.at

Website:

Business Hours

Frauencafé:
Jeden zweiten Montag 9.30-12.30 (Programm unter www.juvivo.at/juvivo.21)
Beratung für Mädchen und Frauen: nach Terminvereinbarung
Topics
Girls' counselling
Leisure time offers for young persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at