Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

zz Gemeinschaft der Wohnungseigentümer GdW [Not public]

1010 Wien, Uraniastraße 1, Hörsaal 2.4. [Beratung]

Mobile phone: 0664 / 214 91 75

Fax: 01-504 20 78

E-mail: beratung@gdw.at

Website:

Business Hours

Telefonisch: Montag und Mittwoch 16-18.30 Uhr
Persönliche Beratung an Donnerstagen, Termine siehe Webseite
Topics
Records archives
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at