Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: IVF-Fonds (Fonds zur Finanzierung der Invitro-Fertilisation) - Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Website:

Topics
Ministry of Health
Yearning for a child
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at