Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kinderabsetzbetrag

Website:

Description

Anspruch auf Kinderabsetzbetrag hat jede steuerpflichtige Person, die Familienbeihilfe bezieht
€ 58,40 monatlich
Der Kinderabsetzbetrag wird gemeinsam mit der Familienbeihilfe ausbezahlt und muss nicht gesondert beantragt werden.
Die Auszahlung erfolgt auch bei keiner oder nur geringer Steuerleistung.

Topics
Family benefit
Standard rates of social welfare 2018
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at