Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Internetcafe Zwischenschritt, Samariterbund Wien, für ehemals wohnungslose Menschen

1110 Wien, Dittmanngasse 1A

Phone: 01-904 70 04-0

Fax: 01-904 70 04-10

E-mail: internetcafe@samariterwien.at

Website:

Business Hours

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 10-16 Uhr, Mittwoch 10-14 Uhr

Description

Unterstützung von und für ehemals wohnungslose/n Menschen,
Internetsurfstationen, Hilfe bei Fragen zu E-Mail und Co, Schulungen, Kommunikationsmöglichkeit, Getränke zum Selbstkostenpreis,
bei Bedarf sozialarbeiterische Beratung
Angebote im Bereich Selbsthilfe: Peerberatung, Peercoaching,
Angebote im Bereich Tagesstruktur: Freizeit und Kultur, ehrenamtliche Mitarbeit

Topics
Further education
Homelessness
Voluntary work
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at