Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wiener Energieunterstützung - MA 40 - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht

Phone: 01-4000-8040

E-mail: post-rg4@ma40.wien.gv.at

Website:

Description

Energieberatung und Unterstützung für energiesparende Maßnahmen
Hilfe in besonderen Lebenslagen: Unterstützung bei hoher Energie-Jahresabrechnung
Antragstellung in den Sozialzentren der MA 40
Topics
Energy subsidy
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at