Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Juniorcamp, Erholungs- und Therapieaufenthalt für Kinder von Eltern mit schwerer Erkrankung (von 10-14 Jahre), Österreichisches Jugendrotkreuz

Phone: 01-589 00-357

E-mail: natascha.bebekajlo@roteskreuz.at

Website:

Topics
Caring relatives
Holidays for young persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at