Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kurs Pflegefit - Pflege und Betreuung in der Familie, Österreichisches Jugendrotkreuz, für SchülerInnen ab der 8. Schulstufe

Phone: 01-589 00-173

Fax: 01-589 00-179

E-mail: jugendrotkreuz@roteskreuz.at

Website:

Description

Umfang: 8 Doppelstunden (16 Stunden)

ab der 8.Schulstufe für Jugendliche und Erwachsene, die im Schulbetrieb tätig sind

Topics
Caring relatives
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at