Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Bestattung Furtner GmbH & Co KG

1160 Wien, Rankgasse 27

Phone: 01-255 99 19-116 (16. Bezirk)

Phone: 01-255 99 19 (21.+ 22. Bezirk)

Fax: 01-255 99 19-100

E-mail: office@bestattungsunternehmen.co.at

Website:

Business Hours

0-24 Uhr
Um Terminvereinbarung wird gebeten.
Topics
Funeral
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at